Toiminta

                                               

SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ       RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2020

  1. JOHDANTO

Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota kaikki alueen SAK:n ammattiosastot yhteistoimintaan palkansaajien hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuksien edistämiseksi ja keskusjärjestön asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi.

          Paikallisjärjestön kotipaikka on Savonlinna ja toimialueena
          Itä-Savo. Toimintavuosi 2020 oli yhdistyksen 100.

          Paikallisjärjestön jäsenmäärä on jäsenosastojen ilmoituksien mukaan 
          n. 4909 henkilöä.

          Paikallisjärjestön kotisivut: http://savonlinnan.paikallisjarjesto.fi/

      2. HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT

                     Paikallisjärjestön puheenjohtajana toimi: Olli-Pekka Kristiansson

           Varsinaiset jäsenet:

Varapuheenjohtajana toimi: Kimmo Natunen 
Sihteerinä toimi: Markku Valjakka
Taloudenhoitajana toimi: Kari Laukkanen

Muut hallituksen jäsenet:
Ilkka Kemppainen, Markku Rautiainen, Pirkko Piispa, Esko Hakkarainen, Niko       Rautio, Matti Thil ja Pirkko Eronen.

Varajäsenet: Raili Pulkkinen, Jari Pajunen, Aki Pulkkinen, Marjut Loikkanen, Mira Kosonen, Jarmo Kankkunen, Jarkko Kauranen, Raisa Porvali, Seppo Immonen, joka kuoli keväällä 2020 ja Outi Kuikka

Toiminnantarkastajat: Toiminnantarkastajina olivat Vesa Kuparinen ja kuolemaansa asti keväällä 2020 Hannu Luostarinen. Varatoiminnantarkastajina olivat Olli Sironen ja Jari Turkulainen.

       3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

           Paikallisjärjestön hallitus kokoontui neljä kertaa ja kaksi kertaa Teams- 
           kokouksena vuoden aikana. Lisäksi oli yksi sähköpostikokous.
           Kaikki kokoukset  olivat päätösvaltaisia.

           Sääntömääräisiä kokouksia

           Edustajiston kokouksiin jäsenosastoista valitaan yksi edustaja 50 jäsentä kohti 
           200:een jäseneen asti, jonka jälkeen valitaan yksi edustaja 200 jäsentä kohti.

          Kevätkokous, joka siirtyi koronavirusrajoitteista kesään, oli lounasravintola 
          Lypsyniemessä 3.8.2020. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden tilit  
          ja toiminta. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä.

Syyskokous oli lounasravintola Lypsyniemessä 26.11.2020. 
Edustajisto hyväksyi tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
Puheenjohtajana toimi Olli-Pekka Kristiansson.

          Hallitukseen valittiin:
          Varsinaiset jäsenet  
          Kimmo Natunen, Ilkka Kemppainen, Kari Laukkanen, Outi Kuikka, Pirkko Piispa, 
          Pirkko Eronen, Niko Rautio, Jarkko Kauranen, Taavi Kosonen, ja Kalle Vasara.

Varajäsenet: 
Raili Pulkkinen, Jari Pajunen, Marjut Loikkanen, Aki Pulkkinen, Esko 
Hakkarainen, Taisto Saukkonen, Janne Jokinen, Ville Vaittinen, Esko Pöllänen ja
Jarmo Kankkunen.

      4. VARSINAINEN TOIMINTA

Koko vuotta on varjostanut koronavirus epidemia, jonka johdosta on tapahtumia ja kokouksia jouduttu perumaan.

Vapputapahtuma Kauppatorilla peruttiin.

 

SAK:n Etelä-Savon aluekokous oli Pieksämäen Veturitorilla. Kokouksessa vahvistettiin vuoden palkansaajat. Savonlinnan valinta oli Ilkka Kemppainen. Kokoukseen osallistuivat Ilkan lisäksi Kimmo Natunen, Outi Kuikka, Olli-Pekka Kristiansson ja Markku Valjakka.

Aluetoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Heikki Sopanen.

Kolmosen Hengennostatusristeilylle 25.8. osallistui useita paikallisjärjestön edustajia.

      5. TALOUDELLINEN TILANNE

Jäsenmaksu oli 0,80€ / jäsen ja järjestön taloudessa elettiin lähes edeltävien vuosien tapaan. Jäsenten määrä on kuitenkin vähenemässä ja siten taloustilanne näyttää jatkossa haasteellisemmalta.

Paikallisjärjestön sadannen toimintavuoden päätteeksi suunniteltiin juhlia pidettäväksi syntymäpäivänä 28.3.2021. Koronavirus on tehnyt suunnittelusta haasteellisen. Tuleva vuosi näyttää voidaanko juhla järjestää.

Kannustavaa tukea SAK:n aluetoimistolta saatiin 1000€.


       6.YHTEISTYÖ

Yhteistyö SAK:n Etelä-Suomen aluetoimiston kanssa on ollut tiivistä ja monipuolista. Aluetoimiston rahallinen- sekä toiminnallinen tuki on ollut keskeistä asiantuntija-avun, koulutuksen ja aineellisten resurssien osalta. Järjestötyö kuormittaa pienenemässä olevaa toimijoitten määrää paikallisella tasolla. 

Paikallisjärjestön tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Vakuutusyhtiö TURVA sekä Savonlinnan Jyry.

Teemme yhteistyötä myös Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n kanssa.

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä SAK:n, TSL:n ja TELAN kanssa.

        7. JÄSENET vuonna 2020                                                                             

                                                                               
Jäsenosasto/ jäsenten yhteismäärä / jäsenmaksuperusteiset:                                                                                                    

Savonlinnan Autokorjaamotyöväen os. 234                         129 jäsentä          64 jäsentä   

PAM Savonlinnan Hotelli- ja ravintola-alan osasto ry           617 jäsentä         386 jäsentä

Savonlinnan puutyöntekijäin ammattiosasto 704                  608 jäsentä         371 jäsentä

Savonlinnan ja lähiympäristön sähkömiehet ry. os. 077       240 jäsentä           95 jäsentä

Savonlinnan ja ympäristön automiehet ry. os. 032               354 jäsentä        151 jäsentä

Savonlinnan seudun JHL ry 567                                        1223 jäsentä        741 jäsentä

Savonlinnan metallityöväen ammattiosasto ry.                     922 jäsentä        500 jäsentä

Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät r.y.184                           40 jäsentä          40 jäsentä

Savonlinnan vaatetustyöntekijäin os. 557                             108 jäsentä          47 jäsentä

SMU Sisä-Suomen ammattiosasto                                        96 jäsentä         39 jäsentä

Punkaharjun Puutyöntekijät ry                                             572 jäsentä         464 jäsentä

Jäseniä yhteensä:                                                          4909 jäsentä       2898 jäsentä

     

      8. LOPPUSANAT 

Paikallisjärjestön pitkäaikaiset aktiivi jäsenet Seppo Immonen ja Hannu Luostarinen menehtyivät keväällä. Heidän muistokseen pidettiin kevätkokouksessa hiljainen hetki.

Paikallisjärjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat olleet Ay- ja yhteiskuntavaikuttaminen sekä järjestäytymisen edistäminen.

Toimintaamme suunniteltaessa on tärkeää ottaa enemmän huomioon nuorten toimintatavat, joten saataisiin heitä paremmin mukaan toimintaan. Nuorten osallistuminen ammattiyhdistyksiin aktivoituu usein ensimmäisen kesätyöpaikan myötä. Tästä johtuen on tärkeää kertoa nuorille ammattiyhdistyksen tärkeydestä

Ammattiosastoilla/yhdistyksillä on tärkeä rooli järjestäytymisen edistämisessä.

Kuuluminen/osallistuminen seudulliseen Paikallisjärjestöön ja Paikallisjärjestön toimintaan on kaikille osastoille/yhdistyksille ja koko seutukunnalle tärkeä asia.

 

SAK Savonlinnan seudun paikallisjärjestön hallitus

 

SAK:n Savonlinnan seudun paikallisjärjestö ry 

http://savonlinnan.paikallisjarjesto.fi